Cele

Parent Category: O mnie

Świadomość celu oznacza jednoznaczne zdefiniowanie rezultatu, który chcemy osiągnąć podejmując działania oraz po co to robimy (efekty biznesowe). Dzięki temu wiemy, jakie działania realizujemy, a jakich nie. Wiemy też, po czym ocenimy skuteczność.

W naszej współpracy oznacza to także jasne określenie, co możemy (a czego nie) osiągnąć, dzięki naszym działaniom oraz co wchodzi (a co nie) w ich zakres.