Kontekst

Parent Category: O mnie

Świadomość kontekstu oznacza, że wybierając drogę kierujemy się tym, w jakich warunkach działamy: jaka jest kultura firmy, kultura zarządzania, historia, doświadczenia. Jakie są relacje i powiązania w strukturze, w której działamy (grupa, zespół, firma, ...)

W naszej współpracy oznacza to rzetelne rozpoznanie Waszych uwarunkowań i specyfiki zanim wybierzemy i zastosujemy działania rozwojowe lub nowe rozwiązania.