Praca z metaforą i uważnością w projekcie

By wydobyć mądrość grupy w pracy z zespołem projektowym i interesariuszami dzięki pracy z metaforą i Clean Language. 

PROGRAM WARSZTATU

Gdy potrzebujesz wesprzeć menedżerów

m.in.: Proces kierowania, świadomość własnej roli, autorytet szefa, delegowanie, monitorowanie i feedback rozwojowy.

WIĘCEJ

ZAMÓW "MANAGERS HEALTH-CHECK"

Gdy chcesz wzmocnić współpracę

m. in.: Budowanie współpracy opartej o wartości, skuteczna komunikacja, zarządzanie konfliktami, język uważności.

WIĘCEJ

Gdy chcesz wzmocnić jakość obsługi Klientów

m.in.: Komunikacja w sytuacjach standardowych i trudnych, wypracowywanie standardów jakości obsługi.

WIĘCEJ

ZAMÓW "SERVICE QUALITY HEALTH-CHECK"