By wzmocnić menedżerów

m.in. planowanie i organizacja pracy zespołu, definiowanie własnej roli, budowanie autorytetu, delegowanie i wzmacnianie samodzielności, monitorowanie zespołu i feedback rozwojowy

WIĘCEJ 

QUICK-WIN ZONE

By wzmocnić współpracę

m. in. budowanie współpracy opartej o wartości i zasady, skuteczna komunikacja i przepływ informacji, rozwiązywanie sytuacji trudnych, wzmacnianie wzajemnej uważności

WIĘCEJ

By wzmocnić relacje z Klientami

m.in. wypracowanie standardów jakości obsługi Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, komunikacja w sytuacjach standardowych i trudnych

WIĘCEJ

By wzmocnić biznes

Przegląd (skan) aktualnej sytuacji (firma, zespół, projekt, inicjatywa, rola). Wsparcie w określeniu kierunku zmiany i monitorowaniu postępów na drodze do nich.

PRZEGLĄD SYTUACJI 

WSPARCIE ZMIANY

Dla Ciebie ode mnie. Enjoy!

Oto muzyka, którą odkryłam w styczniu 2020 i która codziennie daje mi energię :) Poznaj >> Princess Goes to The Butterfly Museum i >> Radio Company :)

#PGTTBM ALBUM

#RADIO-CO