When you come to a fork in the road, take it!

[Yogi Berra]

BO KAŻDY MOŻE. TYLKO NIE KAŻDY O TYM WIE.

By zrobić skan biznesu

Przegląd (skan) aktualnej sytuacji (firma, zespół, projekt, inicjatywa). Wsparcie w określeniu kierunku zmiany i monitorowaniu postępów na drodze do nich.

PRZEGLĄD SYTUACJI 

WSPARCIE W REALIZACJI CELÓW

By wesprzeć menedżerów

m.in.: planowanie i organizacja pracy zespołu, definiowanie własnej roli, budowanie autorytetu, delegowanie odpowiedzialności, monitorowanie zespołu i feedback rozwojowy.

WIĘCEJ

By wzmocnić współpracę

m. in.: budowanie współpracy opartej o wartości i zasady, skuteczna komunikacja i przepływ informacji, rozwiązywanie sytuacji trudnych, wzmacnianie wzajemnej uważności.

WIĘCEJ

By zadbać o Klientów

m.in.: Wypracowanie standardów jakości obsługi Klientów wewnętrznych i zewnętrznych, komunikacja w sytuacjach standardowych i trudnych.

WIĘCEJ

Dla Ciebie ode mnie. Enjoy!

Oto muzyka, którą odkryłam w styczniu 2020 i która codziennie daje mi energię :) Poznaj >> Princess Goes to The Butterfly Museum i >> Radio Company :)

#PGTTBM ALBUM

#RADIO-CO