Świadomy Leadership

świadome definiowanie roli oraz misji lidera i budowanie autorytetu, wzmacnianie samodzielności poprzez delegowanie i coachingowy styl zarządzania, monitorowanie zespołu i feedback zorientowane na rozwój ludzi i zespołów

WIĘCEJ 

QUICK-WIN ZONE

Efektywny Teamwork

efektywna współpraca oparta o wspólne wartości i zasady, skuteczna komunikacja i przepływ informacji, zarządzanie sytuacjami trudnymi - od prewencji po reagowanie, budowanie postawy uważność i otwartość

WIĘCEJ

Dla Ciebie ode mnie. Enjoy!

Oto muzyka, którą odkryłam w styczniu 2020 i która codziennie daje mi energię :) Poznaj >> Princess Goes to The Butterfly Museum i >> Radio Company :)

#PGTTBM ALBUM

#RADIO-CO